TADEUSZ

KOŚCIUSZKO

Karys, politikas, kino žvaigždė?
Jo gyvenimas lyg kino filmo scenarijus.
Sužinok, kodėl!Karys, politikas, kino žvaigždė?

Jo gyvenimas lyg kino filmo scenarijus.


Sužinok, kodėl!
Tadeusz Kościuszko (liet. Tadas Kosciuška) gimė 1746 metais
Merečovščyzna, mūsų herojaus gimimo vieta, dabar yra Baltarusijos teritorijoje.

Mokslus krimto elitinėje Varšuvos kadetų mokykloje. Studijuoti išvyko į Paryžių. Gyveno ir dirbo įvairiuose Europos miestuose. Nukeliavo iki pat Jungtinių Valstijų.
Poliglotas. Puikiai mokėjo anglų, baltarusių, prancūzų, vokiečių ir lenkų kalbas. Mokėjo ir lotynų kalbą.

Dieną pradėdavo su juodos kavos puodeliu. Kavą gėrė kasdien, anksti ryte, vos prabudęs.

Todėl, net ir turėdamas daug įvairių pareigų, rasdavo laiko muzikos komponavimui, vaistinių žolelių auginimui, meistravimui ir piešimui.

Piešimo meną buvo įvaldęs taip puikiai, kad šalia atsidūrusios moterys tiesiog maldaudavo nupiešti joms portretus.
Iš mažo gimtojo kaimo Abiejų Tautų Respublikos rytuose į mokyklą Varšuvoje, tada studijuoti Paryžiuje. Tadas Kosciuška jaunystėje apkeliavo visą Europą.
Niekada nebuvo vedęs. Likimas ir piktavaliai žmonės užkirsdavo Tadui ir jo mylimosioms kelią.

Mūsų herojus net bandė pagrobti mylimąją. Kosciuškos šeima vertėsi sunkiai. Tad buvo netinkamas jaunikis turtingus tėvus turinčiai Ludwikai Sosnowskai.

Jaunuoliai nepakluso šeimos nuosprendžiui. Pasikinkę arklius jojo į kaimo koplytėlę, kurioje ketino susituokti.
Józef Sosnowski, Ludwikos tėvas, pastebėjęs, kad dukra pabėgo ėmė ją vytis.

Neilgai trukus pavijo įsimylėjelius, „atminimui" stipriai sumušė Tadą. Vos gyvas ant kelio gulintis Tadas žvilgsniu palydėjo pranykstančią savo gyvenimo meilę.

Po tokios ekstremalios patirties Kosciuška priėmė lemtingą sprendimą. Susidėjęs savo menką turtą išvyko iš šalies...

Toliau bus kaip Hičkoko filmuose, kurie visada prasidėdavo žemės drebėjimu, toliau prikausto kylanti įtampa.
KOSCIUŠKOS ASMENINĖS SAVYBĖS:

1. MENININKAS Mokėjo puikiai piešti. Lengvai nubraižydavo karinių įtvirtinimų planus ar moterų portretus. Mėgo muzikuoti. Puikus pianistas ir kompozitorius.

2. JAUTRUOLIS Mylėjo ir buvo mylimas. Deja, mylėtos moterys nebuvo jam skirtos. Iki gyvenimo pabaigos buvo viengungis.

3. VYTURYS Visada turėjo daug veiklos. Nemėgo veltui leisti laiko. Keldavosi anksti, dieną pradėdavo su stiprios kavos puodeliu rankoje.

4. KELIAUTOJAS Nors gimė mažame kaimelyje Abiejų Tautų Respublikos rytuose, daug kartų keliavo per Atlantą į Ameriką. Kasdienybe tapo ir išvykos į Leipcigą ar Paryžių.
KOSCIUŠKOS ASMENINĖS SAVYBĖS:

1. MENININKAS Mokėjo puikiai piešti. Lengvai nubraižydavo karinių įtvirtinimų planus ar moterų portretus. Mėgo muzikuoti. Puikus pianistas ir kompozitorius.

2. JAUTRUOLIS Mylėjo ir buvo mylimas. Deja, mylėtos moterys nebuvo jam skirtos. Iki gyvenimo pabaigos buvo viengungis.

3. VYTURYS Visada turėjo daug veiklos. Nemėgo veltui leisti laiko. Keldavosi anksti, dieną pradėdavo su stiprios kavos puodeliu rankoje.

4. KELIAUTOJAS Nors gimė mažame kaimelyje Abiejų Tautų Respublikos rytuose, daug kartų keliavo per Atlantą į Ameriką. Kasdienybe tapo ir išvykos į Leipcigą ar Paryžių.

Kosciuška buvo karo inžinierius ir vadas
Jo gyvenimas pilnas įspūdingų mūšių. Kovojo už laisvę ir nepriklausomybę dviejuose karuose – dviejuose kontinentuose.

Praradęs mylimąją Ludwiką, Tadas išvyko į Paryžių. Ten vyko savanorių į Jungtinių Valstijų armiją priėmimas.
Jauna valstybė buvo ką tik paskelbusi savo nepriklausomybę ir kovojo su Didžiąja Britanija.

Mūsų herojus sėdo į laivą ir po dviejų mėnesių pasiekė Amerikos krantus.

Neapsieita be nuotykių. Netoli Haičio laivas pateko į audrą. Bangos mėtė laivą lyg riešuto kevalą, galiausiai iš jo beliko tik nuolaužos.

Gamtos stichija nenugalėjo drąsaus lenko. Pasibaigus audrai Tadas pririšo save ir likusius įgulos narius prie nulūžusio stiebo ir paskutines jėgas atidavė, kad pasiektų krantą.

JAV Kosciuškos laukė žaibiška karjera armijoje.

Naudodamas savo inžinerines žinias Kosciuška ėmė statyti įtvirtinimus amerikiečių karo stovyklose. Jo talentą pastebėjo pagrindinis amerikiečių karvedys Džordžas Vašingtonas.

Kosciuška planuodamas įtvirtinimus dėmesį kreipė į mažiausias smulkmenas. Planuodamas naudojo natūralias savybes teritorijos, kurioje buvo numatomi mūšiai.

Lenko proto galia palaipsniui atvedė amerikiečius į pergalę prieš britus.

Tado gyvenimas Amerikoje buvo gausus ir malonių akimirkų.

Juoką kelia nepatvirtintas, bet spalvingas anekdotas, kad Kosciuška kartą trankiai švęsdamas Džordžui Vašingtonui pakišo Jungtinių Vastijų vėliavos idėją. Pavyzdžiu tapo Sandomierzo žemių herbas.

Keli Tado karinės tarnybos metai pasibaigė įspūdinga sėkme. Amerikos gyventojai nugalėjo britus ir įgijo nepriklausomybę.

Generolui, kurio lenkišką pavardę sunku ištarti, teko garbė ir dėkingumas.

Prasidėjo patriotiškumo reiškimas taip, kaip matome amerikiečių filmuose: kariai grįžta pas šeimas, vėliavos plaikstosi vėjyje, žmonės renkasi aikštėse ir skanduoja Vašingtono, Jeffersono ir Kosciuškos pavardes.

Atėjo metas atgauti kvapą, Kosciuška nusprendė grįžti į Lenkiją, kur laukė kiti iššūkiai.

Abiejų Tautų Respublikoje jau kurį laiką vyko blogi dalykai
Valstybę valdė užsienio agentai ir korumpuoti didikai. Kosciuška į tėvynę grįžo 1785 metais. Ilgai nerado sau vietos. Vykdė ūkinę veiklą ir – trumpai tariant – tiesiog skurdo.

Tik po poros metų laukimo karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis Kosciušką pakvietė tapti kavalerijos generolu.
1792 metais prasidėjo lenkų ir rusų karas.

Tadas buvo puikus karvedys. Tačiau jo pergalės nebuvo reikalingos.

Pats karalius Stanislovas Augustas išdavė ir liepė susilaikyti nuo tolimesnių kovų su rusais.

Kosciuška nesutiko stebėti kaip tėvynė lėtai miršta. Brendo svarbiausiam savo gyvenimo žingsniui.

1794 metų kovo 24 d. Krokuvos aikštėje buvo paskelbtas valstybės karinių pajėgų vadu. Kosciuška prisiekė ir prisiėmė atsakomybę už visos tautos likimą.

„Aš, Tadas Kosciuška, Dievo akivaizdoje prisiekiu visai lenkų tautai, kad man patikėtų galių nenaudosiu kitų priespaudai, o vien tik valstybės sienų saugojimui, tautos savivaldos galių atgavimui ir visuotinės laisvės įtvirtinimui..."
Розпочалося Постання під проводом Тадеуша Prasidėjo Kosciuškos sukilimas, paskutinis ginkluotas lenkų bandymas pasipriešinti Rusijai.

Kosciuška pagal amerikiečių armijos pavyzdį tarnauti pašaukė valstiečius. Susikūrė pirmieji dalgininkų būriai, šie neturėdami geresnių ginklų į kovą stojo su iškeltais dalgiais.

Įspūdingas dalgininkų puolimas prieš rusų armiją lėmė pergalę pirmame mūšyje prie Racławicų. Kituose susidūrimuose lenkai palaipsniui nusileido gausesnei ir geriau apmokytai rusų armijai.

Sukilimas baigėsi nesėkme. Kosciuška pateko į rusų nelaisvę. Lenkija ilgiems 123-iems metams dingo iš pasaulio žemėlapio.

Ar kino filmas apie karo vado gyvenimą turėtų baigtis šia tragiška akimirka?

Nebūtinai! Išėjęs į laisvę Kosciuška tapo diplomatu. Iki pat gyvenimo pabaigos stengėsi, kad Lenkija atgautų laisvę.

Išrinkti tą akimirką, kuri užbaigs filmą, leiskime profesionaliems scenaristams.
KOSCIUŠKOS PROFESIJŲ SUVESTINĖ:

1. AMERIKIEČIŲ GENEROLAS Tarnavo amerikiečių armijoje, kuri kovojo su britais už laisvę. Talentingas karo inžinierius. Jam vadovaujant pastatytos tvirtovės padėjo Amerikai laimėti karą.

2. SUKILIMO VADAS 1794 metais tapo svarbiausiu žmogumi Lenkijoje ir pradėjo ginkluotą sukilimą prieš rusus. Pralaimėjo, bet garsas apie Kosciuškos ir jo karių heroiškumą plačiai pasklido, taip įkvėpė ištisas lenkų kartas kovoti už nepriklausomybę.

3. VIRTUTI MILITARI Už išskirtinius pasiekimus karo lauke buvo apdovanotas svarbiausiu lenkų kariniu ordinu.

4. POLITIKAS IR DIPLOMATAS Likusį gyvenimą po pralaimėto sukilimo skyrė pastangoms Lenkijai sugrąžinti nepriklausomybę. Vedamas šio tikslo susitiko su Napoleonu ir rusų caru Aleksandru I-uoju.
KOSCIUŠKOS PROFESIJŲ SUVESTINĖ:

1. AMERIKIEČIŲ GENEROLAS
Tarnavo amerikiečių armijoje, kuri kovojo su britais už laisvę. Talentingas karo inžinierius. Jam vadovaujant pastatytos tvirtovės padėjo Amerikai laimėti karą.

2. SUKILIMO VADAS 1794 metais tapo svarbiausiu žmogumi Lenkijoje ir pradėjo ginkluotą sukilimą prieš rusus. Pralaimėjo, bet garsas apie Kosciuškos ir jo karių heroiškumą plačiai pasklido, taip įkvėpė ištisas lenkų kartas kovoti už nepriklausomybę.

3. VIRTUTI MILITARI
Už išskirtinius pasiekimus karo lauke buvo apdovanotas svarbiausiu lenkų kariniu ordinu.

4. POLITIKAS IR DIPLOMATAS
Likusį gyvenimą po pralaimėto sukilimo skyrė pastangoms Lenkijai sugrąžinti nepriklausomybę. Vedamas šio tikslo susitiko su Napoleonu ir rusų caru Aleksandru I-uoju.
Narsus herojus bei dramatiška veiksmo ir nuotykių istorija
Ar to pakanka kino filmui? Atrodytų, jog pakanka, bet sunku įsivaizduoti Holivudo filmą, kuriame neperteikiamos universalios vertybės.

XVIII amžiuje vyravo neteisybė. Nuo Kristupo Kolumbo kelionių laikų europiečiai kolonizuodavo ištisus kontinentus.
Jungtinių Valstijų galia buvo paremta sunkiai dirbančių afrikiečių vergove.

Tado Kosčiuškos gimtinėje didikai pelnėsi iš sunkaus valstiečių darbo.

Kosčiuška žmonių neskirstė pagal etninę ar klasinę kilmę, tikėjimą. Gimtajame krašte buvo laikomas pavyzdiniu šeimininku. Nesiėmė botago ir prakeiksmų, o elgėsi pagarbiai, buvo dėkingas už darbą.

Kai 1794 metų kovo mėnesį tapo aukščiausio rango vadu, valdymą pradėjo nuo Polaneco universalo parengimo – dokumento suteikiančio valstiečiams dalinę laisvę.
Didelę reikšmę turėjo valstiečių šaukimas į lenkų armiją.

Tūkstančiai žmonių pirmą kartą gavo kažką iš tėvynės, nors tai tebuvo batai ir kuklus kareiviškas davinys. Svarbiausia buvo garbė, kurią valstiečiams kariams sugrąžino vadas.

Jo pažiūros įtikino ir judėjus gausiai gyvenančius Abiejų Tautų Respublikoje. Varšuvos žydų atstovas Berekas Joselewiczius jį pavadino „Dievo pasiuntiniu" ir kvietė savo tikėjimo brolius į kovą sukilime.
Turtą, kurį JAV vyriausybė už karinę tarnybą padovanojo Kosčiuškai, pastarasis perdavė Tomui Jeffersonui.

Norėjo kad būsimas JAV prezidentas išpirktų tiek juodaodžių vergų, kiek tik pavyks, padėtų jiems įgyti išsilavinimą ir pradėti naują gyvenimą laisviems.

Būdamas Jungtinėse Valstijose sutiko Mažąjį Vėžlį – garsųjį indėnų vadą. Pokalbiui pasibaigus indėnui įteikė du pistoletus. Lenkas pamokė, kad juos reikia naudoti prieš „kiekvieną, kas norės tave įkalinti".
Tais laikais, kai dar nedaugeliui rūpėjo žmogaus teisės, Tadas Kosčiuška tapo jų gynėju. Savo gyvenimą paskyrė pagalbai kitiems. Argi Holivudas nepamiltų tokios istorijos?
Po Tado Kosčiuškos mirties Lenkijoje užgimė jo kultas
Daugelyje miestų atsirado karvedžio atminimo vietos. Viena svarbiausių yra Krokuvos Kosčiuškos pylimas, supiltas 1823 metais. Šiais laikais Tado Kosčiuškos vardas suteiktas jau daugybei lenkų mokyklų, gatvių ir aikščių.
Kosčiuška labai populiarus ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Paminklai stovi Vašingtone, visai šalia Baltųjų Rūmų, karinės mokyklos West Pointe teritorijoje.

Muziejai, paminklai, atminimo lentos yra Baltarusijoje, kur jis gimė, taip pat Prancūzijoje, Rusijoje ir Šveicarijoje.

Interaktyviame žemėlapyje pažymėjome su Tadu Kosčiuška susijusius objektus. Jei žinai vietą, kuri skirta šio garsaus lenko atminimui, o nepažymėta šiame žemėlapyje, atsiųsk informaciją, tereikia užpildyti trumpą anketą.
Pasaulis nestovi vietoje.

Paminklai ir atminimo lentos yra svarbios, bet juos pamato nedidelės istorija susidomėjusių turistų grupės.

Lenkijoje ir JAV mokiniai istorijos pamokose susipažįsta su svarbiausiais Kosčiuškos gyvenimo faktais. Tačiau visi žinome, kad kiek daug – arba tiksliau: visai nedaug – galima papasakoti per 45 minučių pamoką.
Tado Kosčiuškos trūksta šiuolaikinėse medijose.

Juk lengva įsivaizduoti strateginį žaidimą, serialą ar kino filmą, sukurta pagal jo biografiją.

Galiausiai sulauksime šiuolaikines galimybes atitinkančio pasakojimo apie narsų ir teisingą lenką. Gal ši užduotis skirta būtent tau?
Tado Kosčiuškos pasiekimai paliko didelį įspūdį? Pasidalink žiniomis apie jį socialiniuose tinkluose!
~
Alicja Jakimów
Infografikai
Grzegorz Paluch
Iliustracijos
Szymon Pifczyk
Žemėlapiai
Łukasz Grajewski
Tekstas ir koordinavimas


Puslapį remia Lenkijos Respublikos Užsienio reikalų ministerija pagal Viešosios diplomatijos 2017 konkursą – II dalis lenkų užsienio politikos rytų kryptis 2017. Puslapio turinys atspindi tik jo autorių nuomonę ir negali būti tapatinamas su oficialia Lenkijos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos pozicija.


Turi idėjų, kaip galima būtų dar panaudoti Tado Kosčiuškos biografiją? Esi mokytojas ir tau reikia daugiau informacijos? Esi Holivudo prodiuseris ir nori sukurti filmą apie Kosčiušką? Rimtai?! Parašyk mums nedelsdamas: tadeusz@kosciuszko.online
Istorinės iliustracijos ir paveikslų kopijos paimtos iš Wikimedia Commons ir yra viešai prieinamos.
Informacijai kosciuszko.online puslapyje išduota licencija CC BY-SA 4.0
Made on
Tilda